Velkommen til Ascendi

Vår overordnede oppgave er å levere omsorg til våre beboere. Vi tilbyr tjenester til de som har behov for det i en omsorgsfull, støttende og trygg atmosfære. Vårt team av fagpersoner, faglige nettverk og miljøarbeidere er opptatt av å gi helse- og omsorgstjenester til våre beboere. Deres pårørende er velkomne på overnattingsbesøk. Vi ser frem til å hjelpe deg!

Er vi for deg?

Ascendi er et nisjetilbud for mennesker med utfordrende atferd. Heldøgnstjenester er til de som opplever utfordrende atferd i sammenheng med underliggende psykiske og somatiske lidelser, rus og psykiatri (ROP) eller utviklingshemning. De som har utfordrende atferd, har gjerne også minst én psykisk lidelse, og langt på vei vice versa. Psykiske lidelser er til sjuende og sist atferd. Utfordrende atferd og psykiske lidelser kan være to sider av samme sak, og de kan forårsake hverandre, slik atferd kan påvirke annen atferd.  

 

Hvem er vi

Møt ledelsen og vårt tjenestetilbud

Tilpasset omsorg

Ascendi er et sted hvor våre beboere kan føle seg akseptert og forstått uansett bakgrunn. Vi forstår hvor viktig det er med egenart når det gjelder trivsel og utvikling. Derfor tilpasser vi omsorgen og støtten individuelt.

Miljøterapeutiskt fokuserer vi på å forstå og håndtere den utfordrende atferden, og gir beboeren en mulighet til å mestre dette på konstruktiv måte. Vi samarbeider nært med pårørende, primær - og spesialisthelsetjenesten og jobbspesialist IPS for å utvikle skreddersydde løsninger.

For mer informasjon se lenken: Individuell jobbstøtte

 

Shiny beauty. Cute young asian woman smiling with closed eyes while standing on a grey background. Skin care. Beauty concept

En trygg og stabil hverdag

Vi evaluerer og forbedrer sikkerhetstiltak som inkluderer beredskapsprosedyrer, ansatte som gjennomgår grundig opplæring og jevnlige risikovurderinger.

I vår tilnærming legger vi vekt på kvalifisert og kompetent personale som er i stand til å håndtere utfordrende atferd. Vår personalgruppe er håndplukket av ledelsen, som jobber i team med erfaring og kompetanse innen denne spesifikke domenen. 

En sentral del av å sikre både beboernes og personalets velvære er evnen til å analysere og unngå utfordrende situasjoner. 

Vi styrker personalets utholdenhet og evne til å levere omsorg i krevende situasjoner. Vi opprettholder en åpen og jevnlig kommunikasjon med alle for å håndtere og løse eventuelle sikkerhetsbekymringer som oppstår. 

Vi har etablert et samarbeid med politiet i Ringsaker for å sikre at samfunnsvernet ivaretas på en effektiv måte.

Save the date written on the calendar.

Medisinsk oppfølging

Ascendi legger vekt på legemiddelhåndtering for våre beboere. Vårt team består av sykepleiere, helsefagarbeidere og en erfaren overlege tilknyttet vårt botilbud.  Vi samarbeider med spesialisthelsetjenesten og følger opp medisinering "inhouse", slik at beboerne slipper unødvendige reiser til sykehuset.

Vårt team sikrer at alle medisinske rutiner er nøye overvåket. Dette inkluderer kontinuerlig oppfølging av at medisinen blir tatt, blodverdier og nøye observasjon av virkning og uønskede bivirkninger på foreskrevne medisiner.

Ascendi jobber tett med spesialisthelsetjenesten for å kunne formidle en fullstendig oversikt over beboernes helsetilstand. Dette muliggjør at legene med sektoransvar i spesialisthelsetjenesten kan ta gode vurderinger og tilpasse behandlingen. 

 

Portrait of a young female doctor in a clinic

Leponex

Vi tilbyr oppfølging "hjemme" på botilbudet med kapillære blodprøver med en HemoCue® WBC DIFF Analyzer. Instrumentet, med sin enkelhet og sin nøyaktighet, er unikt for pasientnær leukocyttelling.  Vi bruker dette instrumentet for pasienter i oppstartsfasen av Leponex og fentiazinderivater og i videre oppfølging av medisiner. 

Bosentre

Husly

Husly

 • 12 beboerom med dusj og toalett
 • 2 mindre leiligheter
 • Fagpersonale døgnet rundt
 • Tilgjengelighet 24/7
 • Akuttplasseringer på dagen
 • 30 min. til Hamar
 • En time 50 min. til Oslo
Privat øy på 68.000 kvm rett ved Blindleia/Lillesand

Privat øy på 68.000 kvm rett ved Blindleia/Lillesand

 • Camping
 • Fiske
 • Bading
 • Allt som hører sommeren til
 • Ferieavvikling
 • Fagpersonale døgnet rundt
Småbruk på vestlandskysten

Småbruk på vestlandskysten

 • Vår fine båt med egen båtplass
 • Badebrygge 
 • Strandlinje
 • Enebolig med fire soverom
 • Fagpersonale døgnet rundt
 • Ferieavvikling
 • Påørende er velkomne

Ta en prat med oss

Et Nytt Kapittel for mennesker med utfordrende atferd

Ascendi er initiert av en gruppe på tre personer som startet reisen i 2020.

Vårt team og nettverk består av fagfolk innen omsorg, psykiatri og forretningsutvikling. Vi har skreddersydde programmer som tar hensyn til individuelle behov og støtter personlig vekst.

Vi presiserer at legebehandling er en oppgave som håndteres av primærhelsetjenesten eller den spesialisthelsetjenesten beboeren er tilknyttet. Vår rolle er å legge til rette for en målrettet miljøterapeutisk hverdag og sikre at beboerne mottar nødvendig behandling gjennom riktig kanal. Vi har et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten og vektlegger å skape en trygg og omsorgsfull atmosfære som fremmer trivsel og personlig utvikling.

Velkommen til vårt fellesskap!

Ta kontakt med ledelsen

 

Daglig leder - Lasse Toroczkay 98 082 082

For skriftlig henvendelser send en e-post til [email protected].  

Nestlleder - Xenia Mariann Sarközi 944 83 921

For skriftlig henvendelser send en e-post til [email protected].  

Headway